Stålkonstruktioner för industrin

Vi har varit delaktiga i flera industriprojekt och levererat och installerat stålstrukturer även under pågående produktion. Vi förstår de specifika säkerhets- och tidskraven för industriprojekt och strävar efter att minimera störningar i produktionsprocessen.

För att tillgodose industriens behov utför vi utöver stomkonstruktioner även plattformar, trapphus, räcken och kranbanor.

Referenser

Fråga mer

Offertberäkning och projekt

Mikko Roivainen

Verkställande direktör
Nomon Starter